Skip to content
Chúc mừng đội kurosuta thuộc khoa KTMT đã giành giải nhì cuộc thi 2018 CDIO Academy. Chúc mừng sinh viên Khoa KTMT đạt giải nhì cuộc thi Cansat toàn quốc

Bộ môn Toán Lý

+ Bộ môn hiện có 10 Cán bộ Giảng dạy có trình độ từ Thạc sĩ trở lên;

+ Bộ môn nhiều năm liền là đơn vị Lao động tiên tiến của Trường ĐH CNTT.

1) Trưởng Bộ môn: Tiến sĩ Cao Thanh Tình

2) Trợ lý Bộ môn: ThS. NCS. Lê Hoàng Tuấn (đang học NCS tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên - ĐHQG.HCM)

3) Đội ngũ Cán bộ giảng dạy:

- Thạc sĩ Lê Hoàng Tuấn hiện đang là Nghiên cứu sinh tại Khoa Toán Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP.HCM.

- Tiến sĩ Cao Thanh Tình

- Thạc sĩ Lê Huỳnh Mỹ Vân.

- Thạc sĩ Đặng Lệ Thúy.

- Thạc sĩ Hà Mạnh Linh.

- Thạc sĩ Phan Hoàng Chương.

- Thạc sĩ Trần Quang Nguyên.

- Tiến sĩ Lê Văn Sáng

- Thạc sĩ Lê Nguyễn Bảo Thư.

4) Đội ngũ Cán bộ thỉnh giảng:

- Tiến sĩ Lê Văn Hợp (ĐH KHTN TP.HCM).

- Tiến sĩ Phan Bách Thắng (ĐH KHTN TP.HCM).

- Tiến sĩ Dương Ngọc Hảo (ĐHQG TP.HCM)

- Thạc sĩ Trịnh Thị Mỹ Hiền (Phó Ph. TTPC-ĐBCL ĐH CNTT).

- Thạc sĩ Phạm Quang Lâm (ĐH An ninh).

- ….

5) Các môn học Bộ môn phụ trách giảng dạy:

I. Giải tích I (03 tín chỉ) – Mã môn: MA001

II. Giải tích II (03 tín chỉ) – Mã môn: MA002

III. Đại số tuyến tính (03 tín chỉ) – Mã môn : MA003

IV. Cấu trúc rời rạc (04 tín chỉ) – Mã môn: MA004

V. Xác suất Thống kê (03 tín chỉ) – Mã môn: MA005

VI. Vật lý kỹ thuật (04 tín chỉ) – Mã môn:PH003

VII. Nhập môn điện tử (03 tín chỉ)  -- Mã môn:PH001