Skip to content
Chúc mừng đội kurosuta thuộc khoa KTMT đã giành giải nhì cuộc thi 2018 CDIO Academy. Chúc mừng sinh viên Khoa KTMT đạt giải nhì cuộc thi Cansat toàn quốc

Khảo sát nhu cầu học liên thông

Thông tin cá nhân
Câu hỏi khảo sát